Veelgestelde vragen

Hoe open ik een rekening?

Als u bij ons klant wordt zorgen wij ervoor dat dit zo soepel mogelijk verloopt. Wij nemen u de administratieve zaken uiteraard uit handen.

Wat is een depotbank?

Alpha Capital mag zelf geen geld en effectenrekening van zijn beleggende klanten aanhouden. Wij openen op uw naam een effectenrekening bij een depotbank. De depotbank is verantwoordelijk voor onder meer de administratieve afhandeling en de bewaring van uw effectenportefeuille.

Wat is een tripartiete overeenkomst

Wij stellen samen met u en de depotbank een tripartiete overeenkomst op waarbij duidelijke afspraken tussen de drie partijen worden vastgelegd. Hierdoor kunnen wij – namens u – de bank opdrachten geven op beleggingsgebied.

Kunnen jullie mijn geld overal naartoe boeken?

Nee, zeker niet. Wij plegen alleen transacties binnen de afspraken die we met u hebben gemaakt. Uw geld kunnen we bovendien alleen overboeken naar vaste (tegen)rekeningen bij de banken.

Wat zijn de kosten?

U zult merken dat onze kosten helder, transparant en concurrerend zijn. Voor meer informatie over onze kosten kunt u per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Hoe word ik over mijn beleggingen geïnformeerd?

Naast het persoonlijk contact ontvangt u ieder kwartaal een uitgebreide rapportage met een overzicht van uw beleggingen waarin u duidelijk kunt zien wat het resultaat is. Bovendien is uw beleggingsportefeuille 24 uur per dag inzichtelijk via internet.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben of een klacht heb?

Wij streven naar tevreden klanten. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over onze dienstverlening. Laat het ons weten indien u niet tevreden bent of een klacht heeft. Als u vindt dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van het Kifid.

Kan ik van jullie af, als ik dat zou willen?

Ja, dat is heel gemakkelijk. Uw beheer- of adviesovereenkomst met Alpha Capital is dagelijks opzegbaar.

Wat gebeurt er met mijn geld als Alpha Capital failliet gaat?

Helemaal niets. Uw geld staat op een rekening op úw naam, bij de depotbank. Daar blijft het, ook als wij failliet zouden gaan.

Wat gebeurt er met mijn beleggingen als de depotbank failliet gaat?

Die zijn veilig: alle banken in Nederland houden de beleggingen en effecten die zij voor anderen in bewaring houden, gescheiden van het bankbedrijf. Dat gebeurt op voorschrift van de Nederlandsche Bank. Mocht de depotbank niet meer aan zijn verplichtingen kunnen voldoen en failliet worden verklaard, dan kan er nooit aanspraak worden gemaakt op uw effecten. Uw effecten vallen buiten de boedel van de bank.

Staat Alpha Capital onder toezicht?

Alpha Capital heeft een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

 

AFM

De directie van Alpha Capital is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid. Vervolgens is er een vergunning verleend. De AFM houdt doorlopend gedragstoezicht op alle ondernemingen in het register. Alpha Capitalis opgenomen in dat register.

 

DNB

Alpha Capital valt onder het prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Het doorlopende toezicht van DNB is gericht op de bevordering van de degelijkheid van financiële instellingen. Alpha Capital overlegt elk kwartaal financiële rapportages aan DNB.

Over ons beleggingsbeleid

Op welke beleggingsovertuigingen baseert Alpha Capital haar dienstverlening?

Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van de organisatie? Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere?

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert Alpha Capital?

Maakt de beleggingsonderneming bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel? Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? Hoe borgt de beleggingsonderneming dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd?

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio's en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?

Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waar in wel of juist niet wordt gehandeld/belegd? Waarop is die keuze gebaseerd.

Bij advies of beheer over de hele portefeuille: hoe wordt de portefeuille opgebouwd?

Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten? Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie). Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta’s en het gebruik van geleend geld?

Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico's: hoe komt Alpha Capital tot deze verwachtingen?

Hoe maakt de beleggingsonderneming de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van de beleggingsonderneming? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd?

Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van Alpha Capital beoordelen?

Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol?

Overstappen, hoe werkt dat?

Wat is het voordeel van overstappen?

Het is onze drive om maximaal in te spelen op de wensen en behoeften van onze relaties. U krijgt de aandacht die u verdient. Dat is vanzelfsprekend maatwerk; de aanpak die het beste resultaat geeft in uw situatie.

Hoe makkelijk is overstappen?

Binnen de kaders van de actuele wet- en regelgeving zorgen we dat u zo min mogelijk hoeft te doen om een overstap naar Alpha Capital te maken. We zullen u daar optimaal en op het hoogst mogelijke serviceniveau in begeleiden. Dit betekent dat we na een kennismaking en inventarisatie in principe alleen nog graag een kopie legitimatie en een beperkt aantal handtekeningen van u ontvangen. De overige handelingen nemen wij voor onze rekening.

Wat levert het mij op?

We delen dezelfde belangen. Uw persoonlijke behoeften en wensen zijn onze zorg. Over onze toegevoegde waarde vertellen we graag en nog veel liever laten we u die ervaren.