Beloningsbeleid Alpha Capital Asset Management B.V.

 

1.1 Inleiding

Alpha Capital Asset Management B.V. (Alpha Capital) staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB) en voert een beloningsbeleid dat voldoet aan het bepaalde in de regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2014.

 

1.2 Het doel van het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Alpha Capital is specifiek gericht op het behouden en aantrekken van goed gekwalificeerde medewerkers en het centraal stellen van het klantbelang. Het beloningsbeleid moet voorkomen dat de manier van belonen van medewerkers leidt tot onzorgvuldige klantbehandeling. Daarnaast is het beloningsbeleid gericht op het bevorderen van de integriteit en soliditeit van onze onderneming met een focus op de lange termijnbelangen van alle stakeholders. Het beloningsbeleid van Alpha Capital is in overeenstemming met en draagt bij aan een degelijke en doeltreffende risicobeheersing en moedigt niet aan tot het nemen van meer risico’s dan voor Alpha Capital aanvaardbaar is.

 

1.3 Voor wie geldt het beleid

Het beloningsbeleid van Alpha Capital is van toepassing op alle medewerkers, inclusief bestuurders en (eventueel) uitzendkrachten.

 

1.4 Wie is er verantwoordelijk

De interne compliance officer van Alpha Capital is verantwoordelijk voor het opstellen en monitoren van het beloningsbeleid. De directie van Alpha Capital is verantwoordelijk voor de beoordeling, uitvoering en evaluatie van het beloningsbeleid.

 

1.5 Actualisering beloningsbeleid

Een keer per drie jaar (of eerder indien nodig) zal het beloningsbeleid worden geactualiseerd.

 

1.6 Beloning voor de DGA’s

De bestuurders/aandeelhouders ontvangen een management fee. De management fee kan aan het einde van het kalenderjaar opnieuw worden vastgesteld voor het volgende jaar. Bij het vaststellen van de management fee wordt onder andere rekening gehouden met de gebruikelijk loonregeling en de verantwoordelijkheden. De management fee kan ook naar beneden worden aangepast, zodat de continuïteit van de onderneming te allen tijde gewaarborgd blijft. Op dit moment is er geen sprake van een variabele beloningscomponent.

 

1.7 Beloning voor de medewerkers

De beloning van de medewerkers van Alpha Capital bestaat uit 12 maandsalarissen, 8% vakantiegeld, een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling. Bij het vaststellen van de vaste component wordt onder andere rekening gehouden met het opleidingsniveau, de werkervaring, de functievereisten en de verantwoordelijkheden van de medewerker. Op dit moment is er geen sprake van een variabele beloningscomponent.

 

1.8 Variabele beloningscomponent / bonus

Op dit moment is er geen sprake van een variabele beloningscomponent. Mocht Alpha Capital in de toekomst wel (weer) bonussen uitkeren dan geldt het volgende:

  • De variabele component, bonus genoemd, is zowel aan financiële als aan niet-financiële prestatiecriteria gebonden. De bonus is voorwaardelijk en niet-gegarandeerd met als doel een motiverende werking.
  • De niet-financiële criteria zien onder andere toe op de mate van risicobeheersing, integriteit en zorgvuldigheid van de medewerker. Voorwaarde voor de uitkering is tevens dat de werknemer minimaal een goede beoordeling heeft op basis van zijn taakstelling, waarin dus ook niet financiële taken/criteria zijn opgenomen. Bovendien mag de uitkering van de bonus niet leiden tot een beperking van het versterken van het toetsingsvermogen, de solvabiliteitsmarge of het eigen vermogen van Alpha Capital (volgens artikel 14 van de regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014).
  • Vanaf 7 februari 2015 mag elke bonus maximaal 20% van de vaste beloning zijn. De maatregel geldt voor iedereen die in de Nederlandse financiële sector werkt. Dit is wettelijk zo bepaald en Alpha Capital houdt zich hier vanzelfsprekend aan.