Duurzaam beleggen

Alpha Capital volgt al jaren met belangstelling de mogelijkheden op het gebied van duurzaam beleggen voor haar relaties. Wij zijn van mening dat sociaal verantwoord beleggen uitstekend aansluit bij onze beliefs. Wij zien factoren zoals duurzaamheid en sociale en bestuurlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid als een integraal onderdeel van onze beleggingsaanpak. Wij zijn van mening dat bedrijven die zich hier onvoldoende voor inzetten extra risico’s met zich meebrengen. Dit is niet in het belang van de maatschappij, onze relaties en de volgende generatie. Om die reden hebben we sinds januari 2019 het criterium duurzaamheid toegevoegd aan onze lijst van selectiecriteria. Dit criterium zal als uitsluitingsfactor en selectiecriterium worden toegepast in de beleggingsbeslissingen voor zowel beleggingsadvies als vermogensbeheer.